Loading
Ο οδηγός του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών.
Το δίπλωμα του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να προσκομίσουν διεθνή άδεια οδήγησης μαζί με ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης.
Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μισθωμένο όχημα στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε, με όλα τα εξαρτήματα του (ενδεικτικά εργαλεία, τροχούς και αξεσουάρ) στο συμφωνηθέν σημείο που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της σύμβασης. Εάν ο μισθωτής δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο τόπο και σε υπάλληλο της εκμισθώτριας εταιρείας , θεωρείται ότι εγκατέλειψε το αυτοκίνητο με τις ανάλογες νομικές συνέπειες σε περίπτωση ζημιών ή χρηματικής οφειλής προς την εταιρεία.
Στο συμβόλαιο αυτό αναφέρεται ο χρόνος της μισθώσεως. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει την μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εταιρεία 24 ώρες πριν τον προκαθορισμένο χρόνο επιστροφής . Η εκμισθώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και αζημίως την εν λόγω μίσθωση, εάν κρίνει ότι ο μισθωτής είναι επιζήμιος για τα συμφέροντα της εταιρείας, ή δεν τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και παραβαίνει τους όρους της παρούσας συμβάσεως.
Ο μισθωτής έχει υποχρέωση καθόλη τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης να προφυλάσσει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση , το λάδι , το νερό κ.λ.π. επίσης να ελέγχει την κατάσταση των ελαστικών και την ασφάλειά του κατά την κίνηση του.

Ο μισθωτής όταν δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο , οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προς αποφυγή κλοπής του αυτοκινήτου ή των εξαρτημάτων του.

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

Ο μισθωτής απαγορεύεται να επιφέρει τροποποιήσεις στο μισθωμένο αυτοκίνητο, να προβαίνει σε μηχανολογικές ή άλλες εργασίες, σε αντικατάσταση εξαρτημάτων , σε παραβίαση του χιλιομετρητή.

Ο μισθωτής ευθύνεται και υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία για ζημιές που προέρχονται από υπαιτιότητα του.

Ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει

α) Την βενζίνη κατά την διάρκεια της παρούσας μίσθωσης

β) Τις χρεώσεις για παραδόσεις και παραλαβές, εάν έχουν καταλογισθεί στην σύμβαση αυτή .

γ) Την ασφαλιστική αποζημίωση για την περίπτωση αποδοχής μικτής ασφαλίσεως.

δ ) Το ποσοστό του φόρου που αναλογεί επί του συνόλου των ανωτέρω.

ε) Εάν ο μισθωτής καθυστερήσει το αυτοκίνητο μετά την συμφωνημένη ώρα επιστροφής χρεώνεται για κάθε μια ώρα το 1/5 της ημερήσιας χρεώσεως ελευθέρων χιλιομέτρων.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με μετρητά κατά την παράδοση του οχήματος.
Μπορείτε να ακυρώσετε την κράτηση σας άνευ χρέωσης σας μέχρι και 48 ώρες πριν την συμφωνημένη παράδοση του οχήματος. Αν ακυρώσετε την κράτηση σας σε διάστημα λιγότερο των 48 ωρών, η Let’s Drive ακολουθεί την παρακάτω πολιτική ακύρωσης:

Αν ακυρώσετε την κράτηση σας σε διάστημα λιγότερο των 48 ωρών η χρέωση είναι 55,00€
Αν ακυρώσετε την κράτηση σας σε διάστημα λιγότερο των 24 ωρών η χρέωση είναι 70,00€
Αν το ποσό προπληρωμής είναι μικρότερο από 70,00€, δεν θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις αλλά ούτε και επιστροφή χρημάτων.
Δεν δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση No-Show.

Oι No-Show περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

θέλετε να ακυρώσετε και μας ενημερώνετε τη στιγμή που η ενοικίαση σας είναι σχεδόν έτοιμη να ξεκινήσει
δεν εμφανιστήκατε στον συμφωνημένο τόπο και ώρα για την έναρξη της ενοικίασης
δεν παρουσιάσατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα κατά την έναρξη της ενοικίασης
δεν παρουσιάσατε έγκυρη πιστωτική κάρτα στο όνομα του οδηγού η οποία να έχει χρηματικό απόθεμα για την δέσμευση του ποσού εγγύησης

Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

α ) Από οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των 21 ετών.

β ) Από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει άδεια οδηγήσεων ή την έχει αποκτήσει σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών

γ ) Για εκμάθηση οδήγησης.

δ ) Κατά παράβαση της παρούσης συμβάσεως.

ε ) Για μεταφορά επιβατών ή πραγμάτων έναντι αμοιβής.

στ) Για μεταφορά περισσότερων επιβατών από αυτούς που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του.

ζ ) Για μεταφορά αντικειμένων ή δύσοσμων εμπορευμάτων, ναρκωτικών ή όπλων.

η ) Για ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή τρέιλερ.

θ ) Σε αγώνες αυτοκινήτου ταχύτητας ειδικών διαδρομών κ.λ.π.

ι) Από κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

κ ) Από κάθε πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρείας

λ ) Γενικώς για κάθε σκοπό που αντίκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

μ ) Οδήγηση εκτός συνόρων Ελλάδος και ή μεταφορά – μετακίνηση του οχήματος με πλοίο ή άλλο μέσο. Δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια της Lets Drive.

ν) Τα ενοικιαζόμενα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο βασικό οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι εντός πόλης/στο επαρχιακό δίκτυο, εθνικοί οδοί, αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.). Ανεξαρτήτως κατηγορίας οχήματος, απαγορεύεται η οδήγηση σε χωματόδρομους, σε ανώμαλο έδαφος και παρόμοιους δρόμους. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το μισθωτήριο συμβόλαιο.
Η οδήγηση σε δρόμους εκτός του βασικού οδικού δικτύου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που οι τοπικές αρχές σας υποχρεώσουν να κάνετε χρήση αυτών των εναλλακτικών δρόμων λόγω διακοπής κυκλοφορίας της κύριας οδού ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές σας παρακαλούμε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του οχήματος με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στο δρόμο και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν εμπόδια (λακκούβες, σαμαράκια κ.λπ.) που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές και δαπανηρές ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα.

Ο οδηγός έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω τύπων ασφάλειας:

Α) CDW με απαλλαγή ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας 650,00€ + ΦΠΑ για τις κατηγορίες Mini, Compact, Family, Automatic, 4×4 και SUV, απαλλαγή ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας 1.100,00€ + ΦΠΑ στις κατηγορίες Luxury, Mini Van και απαλλαγή ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας 2.000,00€ + ΦΠΑ για το αυτοκίνητο Mercedes ML. Η απαλλαγή δεσμεύεται για το διάστημα της ενοικίασης από πιστωτική κάρτα η οποία πρέπει να είναι εκδομένη απαραιτήτως στο όνομα του οδηγού.

Β) FDW με περιορισμένη απαλλαγή ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας 0,00€ για τις κατηγορίες Mini, Compact, Family, Automatic, 4×4 και SUV και 200€ + ΦΠΑ στις κατηγορίες Luxury, Mini Van. Η απαλλαγή δεσμεύεται για το διάστημα της ενοικίασης από πιστωτική κάρτα η οποία πρέπει να είναι εκδομένη απαραιτήτως στο όνομα του οδηγού. Η CDW και η FDW δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση φθορές στους τροχούς, στα κρύσταλλα, στο εσωτερικό και στο κάτω μέρος (σασί) του οχήματος της Lets Drive.

Κάθε ασφαλιστική κάλυψη φθάνει μέχρι το ύψος των χρηματικών αποζημιώσεων που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος και το οποίο βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Ο μισθωτής ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για ζημιές και αποζημιώσεις μεγαλύτερες των ανωτέρω καλύψεων.

Οι όροι αυτοί ακολουθούν την κύρια σύμβαση και αποδεικνύεται με την υπογραφή του μισθωτού στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου είδους συμβάντος , ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τα κατωτέρω:

α ) Να βγάλει φωτογραφίες του ατυχήματος.

β ) Να καλέσει την αστυνομία .

γ ) Να καταγράψει ονόματα και διευθύνσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

δ ) Να μην δεχθεί καμία ευθύνη για το ατύχημα μέχρι να καταλογισθούν οι ευθύνες από τους αρμόδιους.

ε) Να επικοινωνήσει επειγόντως με την εταιρεία.

στ ) Να καταγράψει κάθε απαραίτητη πληροφορία για το ατύχημα (όνομα άλλου οδηγού , αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π.).

ζ ) Να υποβάλλει στην εταιρεία εντός 24ώρου από το ατύχημα υπογεγραμμένο σημείωμα που να περιγράφει το συμβάν.

Ο μισθωτής καλύπτεται δι ασφαλίσεως συμφώνων προς το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.489/1976 δια θανάτωσιν ή πρόκληση σωματικών βλαβών κατά τρίτων και ζημιάς πραγμάτων τρίτων , άλλως διά της ελάχιστης ασφαλιστικής καλύψεως την οποία προβλέπει ο εκάστοτε ισχύων νόμος κατά τον χρόνο της μισθώσεως.
Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλειες ή φθορές αντικειμένων των πελατών, οι οποίοι επιβαίνουν στο μισθωμένο αυτοκίνητο, είτε αυτά έχουν εγκαταλειφθεί στα γραφεία της πριν ή μετά την σύμβαση.

Η εκμισθώτρια εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια κι έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου.

Προβλήματα παραδόσεων δυνατόν να μας υποχρεώσουν εις ακύρωση ή αντικατάσταση κρατηθέντος αυτοκινήτου .

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την μίσθωση αυτή, αρμόδια για την επίλυση τους είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Χανίων .

Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα πριν τη λήξη της συμφωνημένης μισθώσεως.

Δεν υπάρχει ασφάλεια σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται ρητά στον Κ.Ο.Κ.